Δευτέρα, 28 Νοεμβρίου 2011

Αποφυγή ατυχήματος σχέσης


Απαιτείται πολύχρονη εκπαίδευση και εξαιρετικός συγχρονισμός. Το ζητούμενο είναι το βλέμμα να καταφέρει να μην συνυπάρξει . Ούτε για δευτερόλεπτο να μην διασταυρωθεί. Σαν ένα βλέμμα που δημιουργήθηκε για να μην καταγραφεί ποτέ στο σύμπαν.. Ένα αόρατο βλέμμα, προορισμένο να αποσβέσει κάθε διάθεση εκδήλωσης  συναισθήματος. Παρόλα αυτά δημιουργείται αυτόματα κι ανεξέλεγκτα από το υπόλοιπο κορμό του σώματος, διατηρώντας την ορμή  μιας υπόγειας  λάβας σε εξέλιξη.  . Ένα αόρατο καταστρεπτικό βλέμμα,  ανεκδήλωτο, που διατηρεί στο πιο κρυφό σημείο της αλήθειας σου, την ύπαρξη του.
Σε αυτές τις περιπτώσεις κάθε κίνηση είναι απολύτως αποκαλυπτική της εσωτερικής πρόθεσης και για αυτό μια σχετική ακινησία βοηθά. Βοηθά επίσης ο αρειμάνιος λόγος. Οι λέξεις εφευρέθηκαν για να μπερδεύουν τα ένστικτα και το βλέμμα είναι αρχαιότερο του πολιτισμού της ψυχαναλυτικής κοινωνίας. Ως εκ τούτου, σαν κατ’ εξοχήν αρχαιότερο, πιο δυνατό και αρκούντως προδοτικό των εσωτερικών τοιχωμάτων της διάθεσης. Λέξεις λοιπόν, όσο πιο πολλές τόσο πιο βοηθητικές στην απόκρυψη. Διαβάζοντας τις οδηγίες ,φαντάζει οξύμωρο, είναι αποδεδειγμένα όμως θεραπευτικό . Τέλος τα χέρια απαραιτήτως στις τσέπες. Τα δάχτυλα λειτουργούν ανεξάρτητα και γι αυτό είναι επικίνδυνα . Αν εφαρμοστεί σωστά όλη η διαδικασία, η ερμητική συμπεριφορά  θα σε διασώσει από ακόμη μια αποτυχία σχέσης.  Καλή επιτυχία.